Boende för äldre

Om du på grund av ålder behöver ett anpassat boende eller har behov av mer omfattande stöd och hjälp finns olika former av boenden.

Särskilt boende

Personer som har ett omfattande vård- och omsorgsbehov och inte längre klarar av att bo kvar i sin befintliga bostad kan anöka om särskilt boende.

Korttidsboende

Man kan enligt socialtjänstlagen beviljas korttidsboende av olika anledningar. Det kan vara för rehabilitering och träning för att sedan kunna återgå till egna hemmet.

Seniorboende

Seniorbostäder är lägenheter med bra tillgänglighet, särskilt anpassade för äldre. Exempel på anpassning kan vara upphöjd ugn, borttagna trösklar och rymliga badrum. I Tranås finns seniorboendena; Berget, Storgatan 10 och Idyllen.

När du bor på ett seniorboende väljer du själv om du vill nyttja gemensamhetsaktiviteterna eller inte. Har du behov av hjälp och stöd i hemmet eller med din personliga omvårdnad kan du genom kommunens biståndshandläggare ansöka om hemtjänst.

Mer information

För mer information om seniorboende, kontakta fastighetsägaren:

Victoriahem — seniorboende Idyllen
Telefon: 0140-654 80

Tranåsbostäder — seniorboende Berget och Storgatan 10
Telefon: 0140-38 49 50

Kontakt

Utredningsenheten — äldre och funktionsnedsättning

Biståndshandläggare
Telefon: 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 09.00—10.00
Torsdag: 13.30-14.30

Senast publicerad: