Serviceinsatser

Du som är 65 år och äldre och bosatt i Tranås kommun har rätt att ansöka om vissa insatser utan att en individuell utredning genomförs. Denna förenklade handläggning gäller endast för serviceinsatser, till exempel inköp, matleverans, tvätt och städ.

Villkor för förenklad handläggning

Den förenklade biståndshandläggningen omfattar endast serviceinsatser och inte om du har behov av omvårdnad så som personlig hygien, toalettbestyr, matning eller förflyttning. Om du har behov av andra tjänster än de som beskrivs nedan, kommer en traditionell utredning av ditt behov att göras.

Sammanboende har ett gemensamt ansvar för de praktiska sysslorna i hemmet. Därför kommer din ansökan om service avslås om bara den ena personen i hushållet har detta behov. Det är bara i ensamhushåll eller när båda personerna i hushållet har behov av service som service kan beviljas.

Detta räknas som serviceinsatser

Avlösning är en insats som syftar till att avlasta en anhörig som vårdar sin närstående i ordinärt boende. Insatsen ger den anhörige möjligheten att kunna lämna hemmet för ärenden eller egen tid. Avlösning i hemmet innebär att personal från hemtjänsten kommer hem och tillfälligt tar över omvårdnadsansvaret.

Insatsen kan beviljas max åtta timmar per månad utan föregående behovsprövning. Varje avlösningstillfälle ska vara minst två timmar. Det går inte att spara den beviljade tiden från en månad till en annan.

Avlösning i hemmet kan beviljas vardagar 08.00–21.00. Övrig tid, det vill säga vardagar 21.00–08.00 och helger, kan avlösning beviljas i mån av tillgänglig personal.

Avlösning är avgiftsfritt de åtta första timmarna per månad.

Inköp syftar till att du ska få dagligvaror inköpta, hemlevererade och eventuellt inplockade i kylskåp och skafferi. Du kan även få hjälp med att skriva inköpslista. Inköp görs endast i en mataffär. Inköp ska göras med kortköp. Kontanter hanteras inte.

Inköp beviljas max en gång i veckan.

Du kan välja leverans av lunchlåda sju dagar i veckan eller vid enstaka tillfällen, dock minst tre gånger i veckan. Du kan välja mellan två maträtter varje dag och det finns möjlighet att få specialkost. Maten tillagas och levereras på vardagar av kommunens kostavdelning.

Momsfri mat innebär att du får subventionerad kostnad för en måltid på Bergets restaurang. Restaurangen har öppet sju dagar i veckan, måndag—söndag.

Insatsen syftar till att stödja dig att genomföra ärenden i samhället, exempelvis post-, bank- och apoteksärenden. Ärenden av mer personlig karaktär eller som har karaktär av fritids- och/eller kulturintresse, exempelvis hårklippning eller besök på biblioteket, ska inte utföras inom ramen för denna insats. Den enskilde ska kunna genomföra de för ärendet avgörande, juridiska aspekterna själv, exempelvis skriva under blanketter och knappa in koder.

Innan insatsen beviljas ska alternativa möjligheter, exempelvis betalning via internet, autogiro, hemleverans av läkemedel eller hjälp av anhörig/god man, ha undersökts och uteslutits.

Samhällsärenden beviljas max två gånger i månaden.

Som skälig levnadsnivå bedöms att som mest 2 rum samt kök och badrum blir städade. För sammanboende som har skilda sovrum bedöms som skälig levnadsnivå att 3 rum samt kök och badrum blir städade. I städning ingår att plocka i ordning, damma, sopa, dammsuga, torka av golv, rengöra badrum, toalett och kök, städa och diska upp efter matlagning samt att städa av i måltidsutrymmen, både i kök där maten lagats men även där maten ätits. Städning kan även innefatta att bädda rent, avlägsna avfall, till exempel att slänga sopor, sopsortera och vattna blommor.

Mindre frekventa sysslor, exempelvis rengöring av kylskåp, spis och fläkt, avfrostning av kyl och frys samt rengöring av köksskåp och garderober, ska planeras in så att de ryms inom den insats som har beviljats.

Transport av avfall till återvinningscentral (sopstation), saneringsstädning, flyttstädning och fönsterputs ingår inte i begreppet städning. Kunden hänvisas i dessa ärenden till hushållsnära tjänster.

Städning beviljas en gång var 21:e dag.

För personer i ordinärt boende finns möjlighet att få trygghetslarm installerat. Trygghetslarmet fungerar inomhus i bostaden. Syftet med insatsen är att öka den enskildes trygghet och säkerhet i bostaden.

Den enskilde ska betala avgift för trygghetslarm. När två sammanboende båda har behov av larm, uttas endast en avgift.

Läs mer om trygghetslarm

Insatsen tvätt innefattar också renbäddning. Du behöver ha tillräckligt mycket kläder för att klara dig mellan tvättillfällena. Strykning utförs i rimlig omfattning. Mangling utförs ej. En förutsättning är att du har tvättmaskin, strykjärn och strykbräda eller tillgång till tvättstuga. Du ska tillhandahålla tvättmedel och eventuellt sköljmedel. Endast tvätt som tillhör dig som fått insatsen beviljad tas om hand.

Tvätt beviljas en gång var fjortonde dag.

Kontakt

Utredningsenheten — äldre och funktionsnedsättning

Biståndshandläggare
Telefon: 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 09.00—10.00
Torsdag: 13.30-14.30

Senast publicerad: