Separation och skilsmässa

En separation/skilsmässa väcker ofta många funderingar hos de inblandade. Tranås kommun erbjuder olika insatser till par och familjer i behov av stöd.

Ansökan om äktenskapskillnad

För att skiljas lämnar du/ni en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Du kan ansöka på egen hand eller tillsammans med den du är gift med. Vid en gemensam ansökan meddelar tingrätten domen så snart som möjligt.

Vill ni kan tingsrätten ge er betänketid. Om du/ni har hemmavarande barn under 16 år ger tingsrätten alltid betänketid. Likaså om endast en utav er vill skiljas. Betänketiden är minst sex månader och högst ett år.

Om skilsmässa och bodelning på Eksjö tingsrätts webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till par/familjer vid separation och skilsmässa

Familjerådgivning

Par och/eller familjer med samlevnadssvårigheter kan vända sig till familjerådgivningen för samtal.

Om familjerådgivning

Samarbetssamtal

Via samarbetssamtal hos familjerätten får föräldrar hjälp med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtal sker under tystnadsplikt, är frivilliga och utan kostnad.

Kontakta familjerätten för att ansöka.

Om vårdnad, boende och umgänge

Kontakt

Socialtjänsten

E-post: socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: