Misstanke om att barn far illa

Att uppmärksamma och anmäla om barn far illa är allas ansvar. På så vis kan barn och familjer få stöd och hjälp. Är du privatperson och känner oro för ett barn bör du anmäla detta till socialtjänsten. För en del yrkesgrupper gäller anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.

Orosanmälan

En orosanmälan kan vara antingen muntlig eller skriftlig. Det krävs enbart en misstanke om att barn far illa för att göra en anmälan till socialtjänsten. Om du känner dig osäker på om du ska anmäla eller inte, kan du ringa socialtjänsten för en anonym rådfrågan. Vid en anonym rådfrågan uppger du inga personuppgifter om barnet. Du väljer själv om du vill berätta vem du är. En del yrkesgrupper har anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. Läs mer om detta nedan.

Hur gör jag en muntlig anmälan?

 • Ring kommunens växeln: 0140-681 00.
 • Uppge att det gäller orosanmälan för barn.
 • Samtalet kopplas till Utredningsenheten för barn, unga och vuxna, som tar emot din anmälan.

Hur gör jag en skriftlig anmälan?

Fyll i blanketten Anmälan till socialtjänsten vid misstanke/kännedom om att barn far illa. Skicka din orosanmälan till:

Tranås kommun
Socialtjänsten
Utredningsenheten för barn, unga och vuxna
573 82 Tranås

Utanför kontorstid

Vid akut oro, ring SOS alarm 112 och begär Höglandets socialjour.

Vad behöver socialtjänsten veta?

Alla uppgifter som socialtjänsten behöver finns i blanketten Anmälan till socialtjänsten vid misstanke/kännedom om att barn far illa. Dessa är:

 • För vem gäller anmälan? Uppge barnets namn, adress och personnummer.
 • Finns det syskon? Vem/vilka, och gäller anmälan även dem?
 • Uppgifter om föräldrar/vårdnadshavare — namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer.
 • Anledningen till orosanmälan:
  • Beskriv barnets situation så utförligt som möjligt.
  • Hur påverkas barnet av situationen?
  • Hur länge har du känt oro och varför gör du anmälan nu?
  • Vilken relation har du till barnet?
 • Lämnar du anmälan i tjänsten eller som privatperson?
 • Namn och kontaktuppgifter till dig (som privatperson kan du vara anonym).
 • Var befinner sig barnet nu?
 • Finns det behov av tolk?
 • Övrigt som socialtjänsten bör känna till?

Anonymitet och anmälningsskyldighet

För dig som tjänsteperson

För en del yrkeskategorier gäller anmälningsskyldighet. Det innebär att man är skyldig att anmäla till socialtjänsten om man känner oro eller misstanke om att ett barn far illa. Som tjänsteperson kan du inte vara anonym när du gör en anmälan. Anmälningsskyldigheten gäller för dig som:

 • arbetar med barn (i skolan, förskolan, med mera)
 • arbetar inom socialtjänsten
 • arbetar inom hälso- och sjukvården.

Som anmälningsskyldig har du möjlighet att kontakta socialtjänsten för att få veta om en utredning har inletts eller inte, eller om det pågår en utredning på barnet sedan tidigare.

För dig som privatperson

Som privatperson kan du vara anonym när du gör en orosanmälan. Meddela i så fall detta när du kontaktar socialtjänsten. Vid en anonym anmälan är det extra viktigt att vara utförlig, eftersom socialtjänsten inte kan kontakta dig i efterhand för att få fler uppgifter. På grund av sekretess får socialtjänsten inte lämna ut uppgifter om tidigare eller pågående utredningar till dig som privatperson.

Kontakt

Socialtjänsten

E-post: socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: