Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation/skilsmässa behöver föräldrar ta beslut om frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barnet/barnen. Vid behov erbjuder familjerätten stöd och hjälp. Föräldrar som inte kommer överens kan vända sig till tingsrätten.

Vårdnad — vad gäller?

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran — tills dess att hen fyller 18 år. Du bestämmer också i olika frågor som rör barnet.

Vid ensam vårdnad fattar du beslut rörande barnet på egen hand. Har ni gemensam vårdnad måste du och den andre vårdnadshavaren komma överens. Detta gäller oberoende av om ni bor tillsammans eller inte. 

När en förälder har ensam vårdnad har barnet ändå rätt till umgänge med den andre föräldern.

Vid separation och skilsmässa

Vid en separation/skilsmässa behöver föräldrarna ta beslut om frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barnet/barnen. Behöver ni råd och stöd kring dessa frågor kan ni vända er till familjerätten. Familjerätten erbjuder bland annat samarbetssamtal och kan även hjälpa er att skriva avtal för vårdnad, boende och/eller umgänge.

Samarbetssamtal

Via samarbetssamtal får ni hjälp att komma överens kring frågor som rör barnets/barnens vårdnad, boende och umgänge. Vid samtalen gör ni bland annat överenskommelser, skriftliga eller muntliga.

Samarbetssamtal är frivilliga, kostnadsfria och sker under tystnadsplikt. Vid samarbetssamtal förekommer ingen dokumentation. Vill ni ansöka om samarbetssamtal, kontakta familjerätten.

När föräldrar inte är överens

Kommer ni inte överens kan ni lämna en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten inhämtar då upplysningar från familjerätten, och därefter blir ni kallade till en förberedande förhandling.

Är ni fortfarande oense ger tingsrätten vanligtvis i uppdrag åt familjerätten att göra en utredning. Utredningen syftar till att ta reda på vad som blir bäst för barnet. Under utredningen träffar familjerätten er och barnet/barnen vid flera tillfällen. Det kan även bli aktuellt att inhämta underlag från andra, exempelvis från skolan.

När utredningen är klar skickas underlaget till tingsrätten, i regel tillsammans med familjerättens förslag till beslut. Före det har ni föräldrar möjlighet att lämna era synpunkter. Beslut/dom fattas sedan av tingsrätten.

Under processen har ni fortfarande möjlighet att komma överens och i sådant fall skriva ett gemensamt avtal om vårdnad, boende och umgänge hos familjerätten. Ett sådant avtal är likvärdigt med en dom från tingsrätten.

Läs mer om vårdnadsprocessen hos Sveriges domstolar Länk till annan webbplats.

 

Tranås kommun har ett avtal med Höglandsförbundet för hanteringen av familjerättsliga frågor. För mer information; Familjerätt -Höglandsförbundet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Familjerätten

Besöksadress: Familjecentralen Eksjö, Prästängsvägen 4, 2:a våningen

Postadress: Höglandets Familjerätt, 575 80 Eksjö

E-post: hoglandetsfamiljeratt@hoglandet.se

Växel: 0381-67 95 00 , telefontid: måndag, onsdag - fredag kl. 8.30 – 9.30.

Senast publicerad: