Stadshuskajen och bryggorna

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Stadshuskajen:

v.24 kommer arbetet på Stadshuskajen att återupptas.
Arbetet utförs åt AB Tranåsbostäder och omfattar underhållsarbete/renoveringsåtgärder med inklädnadsskivor, rabattkant och smågatsten.
Under arbetet kommer kajen att vara avstängd och en tillfällig väg bakom stadshuset användas för materialtransport.
Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2024.
Inget arbete pågår under v. 28-31 och Kajen hålls då öppen för allmänheten.

Bryggorna vid Stadshuset:

Efter att besiktning av bryggorna genomfördes i april, framkom att ett större behov av renovering föreligger inom en snar framtid. Arbete har pågått med att byta de mest akuta delarna av trallvirket. Bryggorna med delvis utbytt trallvirke är nu öppna.