Simhallen

Simhallen är just nu stängd för renovering. Från ca 28 juni och ca 3 månader framåt har fastighetsägare Tranåsbostäder tagit beslutet om renovering för att fräscha upp befintlig simhall. Datum för öppning uppdateras på hemsidan.