Från vänster: Katarina Krafke, Catarina Hallin, Kristofer Karlsson, Cajsa Gustafsson och Petra Tengvall

Förberedelser för vaccination av barn

Under vecka 41 kommer Region Jönköping köra igång med vaccination av barn från 12 år och uppåt. Just nu är förberedelserna i full gång

Region Jönköpings län ansvarar för att erbjuda och genomföra vaccinationerna mot Covid-19 av barn från 12 års ålder och uppåt. Regionen har fördelat skolorna mellan vårdcentralen Bra Liv och Läkarhuset. Tidigare har regionen skickat ut blankett om medgivande och elevens hälsodeklaration som ska fyllas i och tas med till vaccinationstillfället.

Just nu är arbetet med att hitta passande lokaler i full gång, en uppgift som åligger rektorerna och skolans personal på Junkaremålsskolan och Ängarydsskolan.
– Ja, vi har ordnat med själva logistiken medan Cajsa Gustafsson och Christina Stigenhed tillsammans med vårdcentralen och Region Jönköpings län ordnat med det andra praktiska. Vi ser det som en bra möjlighet att barnen kan vaccineras på ett lättillgängligt sätt, säger Kristofer Karlsson som är biträdande rektor på Ängarydsskolan.

Det finns mycket att tänka på så som logistiken när vaccinationerna ska genomföras och under onsdagen kom sjuksköterskorna Katarina Kraffke och Catarina Hallin från Bra Liv till Ängarydsskolan. Tillsammans med elevhälsans medicinsk ansvariga Cajsa Gustafsson, skolsköterska Petra Tengvall och Kristofer Karlsson ska de titta på lokalerna och se till att få ett bra flöde och att få tekniken att fungera.
– Skolsköterskan på skolan kommer att finnas med vid vaccinationstillfällena. Det är vårdcentralen Bra liv som ansvarar för vaccinationerna på högstadiet och vi ska idag titta på lokalerna. Planen är att komma igång med vaccinationerna vecka 41, berättar Cajsa Gustafsson.

Även de elever som inte går på högstadiet men fyllt 12 år kommer att erbjudas vaccination. Den planeringen är inte klar ännu men på gång och där kommer även vårdcentralen Läkarhuset att ansvara för en del skolor. Elevhälsochef Christina Stigenhed är länken mellan vårdcentralerna och skolorna i planeringen.

– Jag hoppas att vårdnadshavare och elever upplever att vaccinationen blir mer lättillgänglig när eleverna erbjuds den i skolan och på skoltid, förklarar Cajsa Gustafsson.