Hög belastning på socialtjänsten på grund av smittspridning

Den höga smittspridningen av covid-19 innebär att belastningen på socialtjänsten för närvarande är mycket hög. Detta kan påverka den kommunala servicen under de närmaste veckorna.

För närvarande är det stor sjukfrånvaro bland personalen inom socialtjänsten, framför allt i äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta, i kombination med att det är svårt att hitta vikarier, kan komma att innebära att brukare inte får samma service som vanligt.

– Situationen är mycket ansträngd inom flera verksamheter och vi arbetar intensivt med att lösa bemanningsfrågan för att kunna upprätthålla en så bra service som möjligt. Som det ser ut i dagsläget vill vi dock göra anhöriga till brukare uppmärksamma på att vi måste prioritera och utföra de uppgifter som är allra viktigast, säger socialchef Lasse Jansson.

Vid frågor, kontakta i första hand enhetschef för respektive verksamhet.