Slopade restriktioner men fortsatt påverkan på kommunen

Den 9 februari tas de flesta restriktioner och allmänna rekommendationer kopplade till pandemin bort. Tranås kommun återgår succesivt till ordinarie verksamhet, men den höga smittspridningen i samhället påverkar fortfarande många verksamheter och kommundirektör Pär Thudeen uppmanar till fortsatt försiktighet.

– Det är naturligtvis mycket positivt att vi alla kan börja återgå till ett mer normalt liv igen. Eftersom vi har fortsatt en hög smittspridning i samhället med hög sjukfrånvaro inom flera av kommunens verksamheter, kommer vi att återgå succesivt till vanliga rutiner så att vi inte får en ökad smittspridning igen.

Inom socialtjänstens vård- och omsorgsverksamheter är situationen fortsatt ansträngd och de slopade restriktionerna innebär inte någon omedelbar förändring i arbetssätt.

– För vår verksamhet gäller fortsatt ett strikt arbetssätt med skyddsutrustning och liknande, eftersom smittspridningen fortsatt är hög och framför allt de äldre brukarna fortsatt löper en hög risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död på grund av covid-19, säger socialchef Lasse Jansson.

I och med att alla restriktioner nu slopas finns inget maxantal för allmänna evenemang eller fritidsanläggningar kvar. Kultur- och fritidsförvaltningen planerar dock för en succesiv återgång. Vad som gäller för respektive anläggning kommer att framgå via anslag och information på denna webbplats. För simhallen är det fortsatt bokade besök som gäller februari ut till att börja med.

– Vi är många i Tranås som hjälpts åt för att ta oss igenom pandemin på ett bra sätt. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb och sliter hårt för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner såsom skola, barn- och äldreomsorg och för att ge en så bra service som möjligt till alla kommuninvånare, säger Pär Thudeen.

Detta gäller från den 9 februari 2022.