Minskade koldioxidutsläpp tack vare insatser för hållbart resande

Tranås kommun har lyckats sänka sina koldioxidutsläpp med 11 procent per anställd under de senaste två åren och ligger bra till i en nationell jämförelse när det gäller hållbara tjänste- och pendlingsresor. Endast kommuner med väl utbyggd kollektivtrafik placerar sig högre på rankingen.

Tranås kommun arbetar på många plan för att minska sina koldioxidutsläpp och främja hållbart resande. Ett arbete som visat sig ge positiva resultat.

När resultatet av den resvaneundersökning som genomförts bland kommunens tjänstemän och politiker nyligen presenterades, placerar sig Tranås kommun på en berömvärd fjärdeplats av de 45 offentliga organisationer som deltagit i undersökningen. Kommunens totala utsläppsnivå ligger på 1 308 ton koldioxid/år eller 670 kg koldioxid/capita. Endast kommuner och större städer med väl utbyggd kollektivtrafik placerar sig högre på rankingen.

− Det är jätteroligt att de insatser vi gjort också påverkat resultatet. Vi har satsat på en rad åtgärder, såsom förmånscyklar, elektroniska körjournaler och en ny mötes- och resepolicy. Dessutom har vi kartlagt cykelvägar- och parkeringar och arbetat med etableringen av den nya biogasmacken, säger miljöstrateg Annsofie Sarenäs.

Det finns även strukturella förklaringar till varför Tranås får bra resultat i resvaneanalysen menar kommundirektör Pär Thudeen:

− Förutom det positiva vi gjort i kommunen kan jag konstatera att en delförklaring till det goda resultatet är att en stor del av befolkningen är koncentrerad till Tranås stad. Det ger, relativt andra kommuner, goda förutsättningar för många att ha cykelavstånd till jobb, skola, mataffär, fritidssysslor, samt till tåg eller buss om man pendlar till jobbet.

Samtidigt finns det mycket kvar att göra. Av resvaneundersökningen framgår exempelvis att hela 41 procent av de som tar bilen till jobbet varje dag, bor mindre än fem kilometer från arbetsplatsen.

− Det är viktigt att utsläppen minskar och med fler medarbetare som går eller cyklar till jobbet får vi vinster både för miljön och folkhälsan, säger Ann-Sofie Sarenäs.

Om projektet Hela resan

Projektet Hela resan genomfördes av Energikontor Norra Småland i samarbete med Region Jönköpings län under perioden mars 2017 till mars 2021 med målet att implementera energieffektiva alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län. Projektet har bland annat erbjudit utbildning, workshops, kampanjer och kunskapsutbyten på temat hållbart resande. Bland deltagarna återfinns länets kommuner, Region Jönköpings län samt flera av länets små- och medelstora företag.

Kontakt

Miljöstrateg

Annsofie Sarenäs

Telefon: 0140-688 16
E-post: annsofie.sarenas@tranas.se