Porträttbild av Lena-Hägg Råsberg

Lena Hägg-Råsberg, sektionschef inom äldreomsorgen i Tranås kommun.

Så ska äldreomsorgen höja kompetensen

För att säkra bemanningen och öka andelen utbildad personal inom äldreomsorgen erbjuds medarbetare vidareutbildning och vårdstudenter studielön med säkrad anställning inom Tranås kommuns äldreomsorg.

Liksom många andra kommuner har äldreomsorgen i Tranås utmaningar att bemanna till hemtjänst och särskilt boende. Andelen utbildad personal är förhållandevis hög i Tranås, cirka 86–96 procent är utbildade undersköterskor, men risken för personalbrist är på sikt stor i och med en åldrande befolkning och färre unga som väljer arbete inom äldreomsorgen.

För att säkerställa kompetensförsörjningen över tid, har flera insatser gjorts. Ett grepp som visat sig framgångsrikt har varit att vända sig direkt till vårdstudenter för att berätta om möjligheten att studera med studielön. Studenter på den kommunala vuxenutbildningen VUX Tranås har fått ansöka och genomgå en rekryteringsprocess. Resultatet hittills är att fem studenter fått anställning med studielön med garanterad tillsvidareanställning efter avslutade studier.

Anna Blom är en av studenterna som nappat på erbjudandet. Under sommaren ska hon arbeta på det särskilda boendet Ågränden som drivs av Tranås kommun.

– Jag fick erbjudandet när jag gjorde min praktik och tyckte det var ett väldigt bra upplägg som ger mig en ekonomisk trygghet under studierna. I december är jag färdig undersköterska och hoppas då kunna vara kvar på Ågränden där jag trivs bra.

Att aktivt ta kontakt med studenter har visat sig vara ett lyckat koncept, berättar Lena Hägg-Råsberg, sektionschef inom Tranås kommuns äldreomsorg.

– Vi kommer att besöka VUX Tranås även i höst för att berätta om vilka möjligheter som finns till anställning inom äldreomsorgen som en del i vårt arbete med att säkerställa våra framtida rekryteringsbehov.

Vidareutbildning med studielön

Alla medarbetare som inte är undersköterskor inom Tranås kommuns äldreomsorg har också fått erbjudande om att utbilda sig med studielön.

– Av våra anställda har fem personer som idag är vårdbiträden valt att börja studera till undersköterska på VUX Tranås. Det är en bra möjlighet för våra medarbetare som funderat på att läsa vidare men inte varit redo att ta studielån, säger Lena Hägg-Råsberg.

Erbjudandet har möjliggjorts genom satsningen kompetenslyftet som är ett samarbete mellan fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR) som innebär att kommuner ges möjlighet att nyanställa genom en statlig ersättning för lönekostnaden.

– Vi på Kommunal har länge arbetat för ett äldreomsorgslyft för att förbättra villkoren för äldreomsorgen. I Tranås har vi tagit fram en bra variant som är mycket förmånlig för alla deltagare. Den kommer att innebära att kompetensen höjs och att det skapas fler tillsvidareanställningar på heltid, säger Ann-Sofie Forsemalm, ombudsman på Kommunal.