Caroline Eriksson och Mimmi Häggvik poserar med kurslitteratur i tyska

Caroline Eriksson och Mimmi Häggvik är glada att kunna köpa in kurslitteratur.

De tilldelades 60 000 kronor för ämnet tyska

Det blev en glad överraskning när Caroline Eriksson och Mimmi Häggvik nåddes av nyheten att de tilldelats 60 000 kronor av Svensk-tyska Handelskammaren. Nu ska det handlas kurslitteratur!

Hittade ansökan när hon letade kurslitteratur

Under augusti månad fick Caroline Eriksson och Mimmi Häggvik , båda tysklärare på Junkaremålsskolan, besked om att deras ämne tilldelats cirka 60 000 kr av Svensk-tyska Handelskammaren. Ett välbehövligt tillskott som går till läromedel.

Det var i våras som Caroline Eriksson snubblade över en ansökan om finansiellt stöd till ämnet tyska.

– När eleverna hade gått hem för sommaren och tempot gått ner så jobbade jag med att hitta alternativa läromedel. Bra material på webben som man kan jobba med eleverna då vi inte haft möjlighet att köpa in nytt material. Då hittade jag ansökan, berättar Caroline.

Svensk-tyska Handelskammaren arbetar aktivt för att lyfta tyskämnets status för att fler elever ska välja att läsa tyska och att även fortsätta högre upp i utbildningen.

Caroline och kollegan Mimmi Häggvik satte sig ner för att titta på hur man bäst skulle kunna använda pengarna.
– På grund av pandemin så är det inte möjligt att använda pengarna för resor och fortbildning utomlands utan vi såg att man kunde använda pengar till läromedel. Det är ju precis vad vi behöver, förklarar Caroline.

När ansökan skickades in vågade de inte hoppas på att få bidraget.
– Jag tänkte nog att vi inte skulle få det för att det inte skulle gå till något utvecklingsprojekt utan för att helt enkelt köpa in läromedel, berättar Mimmi.

När de nåddes av beskedet att de fått 60 300 kronor tilldelade blev de både förvånade och väldigt glada.

– Det är tre gånger mer än vad moderna språk får som budget så nu ska det handlas läromedel och kapitelböcker till alla grupper, förklarar Mimmi.

Vill att fler får upp ögonen för tyska

Även om det mesta ska gå till just läromedel så planerar Caroline och Mimmi att även lägga pengarna på lite trivselfaktor i tyskämnet.
– Till jul kan vi bjuda på lite tyskt julfika samtidigt som vi pratar om traditioner, säger Caroline Eriksson.

Förhoppningen är att kunna söka fler gånger för att kanske kunna planera in en språkresa. De hoppas att kunna få fler att få upp ögonen för att läsa tyska i skolan.

– Många elever väljer spanska och det kan hänga ihop med populärkulturen. Det är mycket musik på spanska och även serier som är populära. Tyskan hamnar lite i skymundan, och då är det ändå det största språket i Europa, säger Caroline.

Mimmi håller med om att tyskan har fått en tråkig stämpel och skulle vilja att fler elever ser fördelen med det tyska språket. Att ha med tyskan i bagaget gör att eleverna kan lättare få jobb inom till exempel turism. Många åker till södra Europa för semester medan turister som åker till Sverige till största delen är tyskar menar Mimmi och Caroline.

Nöjda med sitt språkval

Under onsdagsförmiddagen fylls Mimmis klassrum med elever som gör sig startklara för en ny lektion i tyska. De lyssnar på en hörövning där tre ungdomar pratar om sport. Språket är självklart tyska.
– Jag valde tyska för att mina föräldrar sa att det var ett bra språk. Om man vill ha ett bra jobb så är tyska bra att kunna, berättar Isac Engström.

Hans klasskompis Angela Buskar håller med om att det är bra att kunna tyska. Själv ser hon nyttan med tyska när det kommer till resor.

– Vi åker till Tyskland om somrarna och då är det ju bra att kunna tyska. Dessutom känns det som om det är lättare att lära sig tyska, tycker Angela.

Isac Day tycker också att tyskan verkar lättare än franska och spanska. Isacs föräldrar är duktiga på tyska så det blev en orsak till att han valde att läsa tyska i skolan.


Inne på Carolines tysklektion arbetar eleverna med en tysk text om midsommarfirande. Eleverna diskuterar och försöker hitta svaren på frågorna tillsammans. Caroline rör sig runt i rummet och hjälper till med uttalet av olika ord och ställer några följdfrågor. Vid ett bord sitter Ida Thoresson och Isabelle Marmvik. Ida är väldigt nöjd med sitt val av språk och ser många fördelar med att kunna tyska.
– Min hobby är att rida och jag vet att hästsport är stort i Tyskland. Därför vill jag kunna prata och förstå, när jag är i Tyskland och tävlar med min häst, berättar Ida Thoresson.

I ett klassrum sitter tre elever, två pojkar och en flicka, vid sina skolbänkar och deras kvinnliga lärare står mellan deras bänkar och håller i en tysk kursbok. De tittar in i kameran.

Isac Engström, Angela Buskar och Isac Day som går i sjuan är nöjda med sitt val av modernt språk. Mimmi hjälper dem just med att besvara frågor på en hörövning. Foto: Anita Berlin

Två flickor sitter i ett klassrum vid sina bänkar. De arbetar med en uppgift och tittar i sina böcker. Deras kvinnliga lärare står mellan dem och de ser glada ut.

Ida Thoresson och Isabelle Marmvik får hjälp av Caroline Eriksson att besvara frågorna i tyskaboken om svensk midsommar. Foto: Anita Berlin