Utbyggnad av kommunalt VA i Krämarp

Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet har påbörjats.

Tranås kommun bygger ut det kommunala VA-nätet i Krämarp. Arbetet har precis startat i de delar som ligger längst från Mjölbyvägen. Arbetet bedrivs sedan i riktning mot Mjölbyvägen och avslutas på Abborrestigens vändzon i november. Frågor besvaras av Tranås kommun, projektledare Jan Olsson tel 0140-686 23

/ VA- och avfallsavdelningen