Så här mäter du radon i din bostad

I Tranås stad är risken för markradon stor. Var det mer än tio år sedan du mätte radonhalten i din bostad är det hög tid att göra det nu. Och hösten är en bra tid för mätning.

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radon finns naturligt i mark, vatten samt i vissa fall i byggnadsmaterial (blåbetong). Det enda sättet att kontrollera om det finns radon i din bostad eller i ditt vatten är att mäta.

− Att mäta radon är både en enkel och billig trygghetsförsäkring. Om du bor i ett område där man vet att radonhalten i marken är hög, vilket den är i Tranås stad, bör du absolut mäta. Likaså om du misstänker att det finns blåbetong i ditt hus, säger Johannes Liljenberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Tranås kommun.

År 2012 genomförde Sveriges geologiska undersökning (SGU) en markradonundersökning i Tranås kommun. Undersökningen visade att det finns stor risk för markradon i Tranås stad. Baserat på de radonmätningar som genomförts i bostäder i Tranås och som kommunen har tagit del av är situationen allvarlig.

Johannes Liljenberg berättar att mätningarna ska utföras under eldningssäsong (1 oktober och den 30 april) för att vara tillförlitliga. Det vanligaste sättet är att beställa och placera ut detektorer i bostaden.

− Det finns möjlighet att beställa detektorer till nedsatt pris hos kommunen. När mätningen är klar skickas detektorerna tillbaka till mätfirman. Efter några veckor får du mätresultaten.

Om man konstaterat förhöjda radonhalter i sitt hus måste man ta reda på var radonet kommer ifrån, för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Sådana mätningar utförs av konsulter, som med hjälp av mätinstrument avgör om radonet kommer från byggnadsmaterialet eller om det beror på vattnet, husets konstruktion, marken huset står på eller någon annan orsak.

− När du lokaliserat radonproblemet är det viktigt att välja rätt åtgärd och att utföra den noggrant. Ibland kan det räcka med enkla åtgärder som att täta igen sprickor och andra otätheter där markradon kan komma in och se till att ventilationen fungerar i huset, men i många fall behöver man anlita en konsult, säger Johannes Liljenberg.

Läs mer om radonmätning