Tranås näst bäst i Sverige på att uppmuntra till miljövänlig biltvätt

Tranås kommun har under året flitigt upplyst sina invånare om miljöriskerna med biltvätt hemma. Det resulterade i en andraplats i tävlingen ”Årets biltvättarkommun 2021”. Bakom utnämningen står initiativet Hållbar biltvätt, som årligen lyfter tio kommuner som har utmärkt sig genom framstående kommunikativa insatser.

Att tvätta bilen på gatan, uppfarten eller i trädgården medför att skadliga ämnen rinner rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Det smutsiga vattnet innehåller miljöfarliga tungmetaller, oljor och kemikalier som vid en biltvätt spolas ned i dagvattenbrunnarna och vidare ut till närmsta vatten. Trots det sker ungefär 12 miljoner hemmatvättar om året. Mot bakgrund av detta arrangerar miljöinitiativet Hållbar Biltvätt, för fjärde året i rad, tävlingen ”Årets biltvättarkommun”. Syftet är att få fler kommuner att se över hur invånarna tvättar bilen.

Samtliga av Sveriges kommuner hade möjlighet att delta i tävlingen genom en enkätundersökning. Efter att resultatet hade sammanställts framgick det att Kristinehamns kommun blev Årets biltvättarkommun 2021, tätt följt av Tranås som knep en andra plats. På tredje plats kom Falkenberg kommun.

− Tranås kommun har arbetat aktivt för att minska fultvättandet av bilen hemma. Ett exempel är att de samarbetat för att öka antalet miljöcertifierade anläggningar genom en biogasetablering som erbjuder miljöcertifierad biltvätt. Detta är ett viktigt steg i ett långsiktigt och hållbart arbete när det kommer till att bidra till en bättre vattenmiljö, säger Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt.

− Det är roligt att Tranås kommuns insatser för att få till en mer miljövänlig biltvätt uppmärksammas. Vi har informerat i olika kanaler för att få fler att använda de biltvättsanläggningar som finns i Tranås och inte fultvätta på gatan. Dessutom har vi riktlinjer för biltvättar och lokala hälsoskyddsföreskrifter, samt en policy för biltvättar, säger Annsofie Sarenäs.

Om utnämningen Årets biltvättarkommun 2021

Hållbar biltvätt gick i augusti 2021 ut med ett frågeformulär till samtliga kommuner i Sverige för att ta reda på hur aktiva de var med att informera kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan. Totalt 80 av landets 297 kommuner svarade. Av dessa var det framför allt tre kommuner som utmärkte sig: Kristinehamn, Tranås och Falkenberg.