Elin Day, Linda H. Blixt, Ann Axelsson Wykman och Pernilla Burenby är alla utvecklingslärare och IKT-pedagoger som arbetat fram det nya datakörkortet.

Elever får datakörkort

Inom kort kommer kommunens låg- och mellanstadieelever kunna hämta ut sitt körkort som visar att de bemästrar digitala teknik.

Tanken med ett datakörkort är att öka likvärdigheten, det vill säga att alla elever ska få samma förutsättningar att kunna använda sig av digitala verktyg.

Skolan har ett stort fokus på att öka digitaliseringen i undervisningen. Men att ta till sig all ny IT-kunskap och sätta sig in i nya digitala verktyg är svårt att hinna med i lärarnas ofta stressiga vardag. Därför startades för några år sedan ett utvecklingsprojekt för att få fart på IT-kunskapen och öka användandet av digitala verktyg.

En grupp IKT-pedagoger (IKT står för internet och kommunikationsteknik) har nu som uppgift att inspirera, handleda och stötta sina kollegor.

– Det finns mycket bra material att använda för lärare, men det kan vara svårt att hinna ta till sig allt och anpassa till undervisningen. Med det nya datakörkortet har vi skapat ett färdigt paket med uppgifter inom olika områden så att det ska vara enkelt och tydligt att använda i undervisningen, säger Pernilla Burenby.

Datakörkortet omfattar flera olika områden

De områden som ingår i datakörkortet är teknik, skapande inom bild och film, etik och värdegrund samt kommunikation.

– Det är ett brett område där tanken är att eleverna ska få lära sig alltifrån hur tekniken fungerar, till hur man använder Word och skapar enklare rörligt material, säger Ann Axelsson Wykman.

– Dessutom går vi igenom det etiska perspektivet, såsom vad som är OK att skriva i sociala medier och frågor om säkerhet och kritiskt tänkande, flikar Elin Day in.

För de flesta barn är digitala verktyg en självklarhet som de använder varje dag, men IKT-pedagogerna menar att kunskapen ofta är rätt snäv.

– Många gör det man det man brukar på nätet, men kunskapen om hur man exempelvis använder Word är hos många barn begränsad, säger Linda H. Blixt.

Materialet som nu tas fram för datakörkortet ska vävas in i övrig undervisning berättar Pernilla Burenby.

– IKT inte är något vid sidan om den vanliga undervisningen, utan är en central del i skolutvecklingen. Vår förhoppning är att ge våra lärarkollegor rätt förutsättningar för att kunna utnyttja den potential som finns med den nya kommunikationstekniken.