Demokratiåret - 100 år med allmän rösträtt

I år är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Det var startskottet på den svenska demokratin. Under vecka 45 och framåt uppmärksammas demokratiåret med en rad aktiviteter i Tranås.

Efter två riksdagsbeslut med ett riksdagsval mellan ändrades slutligen grundlagen 1921 och Sverige införde allmän och lika rösträtt. I september samma år gick kvinnorna för första gången till valurnorna. Att även kvinnor fick rösträtt innebar dock inte att rösträttskampen var över – flera grupper i samhället fick inte rösträtt förrän långt senare. Till exempel kunde personer med psykisk sjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning förklaras omyndiga, och därmed förlora sin rösträtt i allmänna val, ända fram till 1989.

1921 kan ändå ses som att första steget i rösträttskampen var taget, och det uppmärksammas runt om i Sverige genom olika demokratiaktiviteter. I Tranås visar Eriksbergs museum utställningen ”Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år”. Det är en utställning som vänder sig till allmänheten och skolklasser. Museet kommer också erbjuda studiematerial till intresserade skolklasser. På biblioteket kommer Tranås/Ydre släktforskarening visa en utställning som tar upp det demokratins historia.

– Kampen för den allmänna rösträtten i Sverige tog sin början 1866. Först 1921 togs det slutgiltiga beslutet om allmän och lika rösträtt. Det som vi idag tar som en självklarhet föregicks av en hård kamp bland svenska folket och det kan vara bra att känna till lite bakgrundshistoria, säger Lasse Karlsson från Tranås/Ydre släktforskarförening.

Även valnämndens ordförande Kurre Karlsson poängterar vikten av att lära av historien för att förstå samtiden och vara förberedd för framtiden:

– Det är viktigt att uppmärksamma att det är 100 år sedan den allmänna rösträtten infördes och detta efter många års kamp förd framför allt av modiga kvinnor. I dag är demokratin satt på undantag eller borta på många håll i världen. Även i Sverige är demokratin utsatt för olika hot. Den kamp som fördes för över 100 år sedan ska vi ta lärdom av och nu vara beredda att på nytt ta strid för demokratin.

Hitta aktiviteter under Demokratiåret i evenemangskalendern