Fjärdeklassare på språkpromenad

Under vecka 42 fick elever, som går fjärde klass, besöka Östanåparken för en språkutvecklande promenad. Det blev en resa bland älvor och rövare men även verb och adjektiv.

På språkpromenad i Östanåparken

Under en förmiddag i vecka 42 fick kommunens fjärdeklassare ge sig in i ett äventyr i Östanåparken där språket stod i centrum. På sin promenad mötte eleverna levande björkar, rövare, älvor och troll. Tillsammans med de magiska väsendena skapade barnen i fjärde klass en saga och jobbade under promenadens gång med språkutveckling. Trots att promenaden genomfördes i ett riktigt höstrusk var barnen med på tåget och intresserade av vad som lurade bakom nästa krök. Hos björkarna fick barnen se sin påhittade historia gestaltas av levande björkar, älvorna lärde barnen om verb, trollen underhöll med sång medan rövarna drog in eleverna i sin improvisation.

Bakom projektet hittar vi Annika Lindholm Tejfors och Lina Andersson som är lärare på Holavedsgymnasiet. Både Annika och Lina är danslärare på Estetiska programmet och Annika har även vidareutbildat sig till lärare i svenska som andraspråk. Tillsammans med kollegorna och eleverna på det Estetiska programmet på Holavedsgymnasiet kunde detta språkutvecklande projekt genomföras.

Tilldelades stipendium för språkutveckling

Det var i slutet av vårterminen som lärarna Annika Lindholm Tejfors och Lina Andersson fick besked om att deras ansökan beviljats och att de tilldelats stipendium på 57 000 kronor för att arbeta språkutvecklande med hjälp av estetiska lärprocesser. Det är ett ämne som ligger dem varmt om hjärtat och som har gett goda resultat när det kommer till elever som gått Introduktionsprogrammets språkinriktning.

Redan innan de tilldelades stipendiet sysslade Annika och Lina med att fördjupa sig i forskningen kring rörelse- och estetiska lärprocesser och hur det påverkar. De har både läst och sett själva den positiva effekten på inlärningen i samband med rörelse.
– När elever får kombinera läsning med fysisk aktivitet så hjälper muskelminnet till att ge eleverna en förståelse som verkligen sätter sig, berättar Lina Andersson.
Här såg de chansen att genomföra en språkpromenad där målgruppen skulle få uppleva estetiska uttrycksformer genom att aktivt delta och på så sätt utveckla språket.

Mycket tid för att planera upp projektet

För att kunna skapa ett bra projekt med språket och estetiska uttrycksformer i centrum behövde de samla in mer information. De började hösten med en studieresa till Borlänge för att ta del av Kulturcentrum Askens interaktiva utställning Tusen ord. Inspirerade av utställningen körde de sedan igång med att planera upp den språkpromenad som elever i årskurs fyra skulle få ta del av.
– Vi bestämde oss tidigt att varje moment skulle innehålla språkutveckling, estetiska uttrycksformer och barnen skulle involveras, förklarar Annika.

Annika och Lina jobbade fram en handling med förslag på förberedande arbete och förslag på uppföljning. Denna handledning fick lärarna på grundskolan två veckor innan språkpromenaden.
– Det som känns roligt är att vi har fått höra från de medföljande lärare och pedagoger att de tyckte att projektet varit genomtänkt, berättar Lina Andersson.
De berättar att en del lärare till och med avsatt tid under eftermiddagen efter promenaden för att arbeta med uppföljning av promenaden och de språkområden som lyfts under förmiddagen.

En lyckad lektion i svenska

Även barnen såg förmiddagen i Östanåparken som en händelserik dag även om de själva inte funderade så mycket på vad de faktiskt lärde sig. De tog in upplevelsen i sin helhet.
– Efter promenaden samlade vi barnen och pratade om vad de varit med om. När jag sa att nu har ni haft en svensklektion blev de paffa. Va!, utropade de, säger Lina och skrattar.

Nu när de intensiva dagarna med språkpromenaden är genomförda är det nu dags att sitta ner och utvärdera arbetet.
– Redan nu har vi tankar om att vi vill skruva till det ytterligare, berättar Annika Lindholm Tejfors.
Till våren är det dags för ytterligare en omgång språkpromenader när eleverna som går fjärde klass i Gripenbergs, Linderås och Sommens skola.

En lärare står med en grupp barn. Läraren står till vänster i bilden och tittar på eleverna. De är i en björkskog under hösten

Lina Andersson leder fjärdeklassarna genom Östanåparken. Foto: Anita Berlin

Två flickor utklädda till älvor springer på en stig i en höstskog bakom dem springer fyra barn

Älvorna lockar med barnen till verbuppdraget. Foto: Anita Berlin