Gymnasieutredning föreslår samordnad gymnasieskola

Sex kommuner i västra Östergötland och Tranås har tagit emot en gemensam utredning om gymnasieskolans framtida utformning.

Utredarna berör olika former för samordning av gymnasieverksamheten. Ett förslag är att de sex kommunerna (Tranås, Mjölby, Motala, Vadstena, Boxholm, Ödeshög) bildar ett gemensamt kommunalförbund.

Uppdraget till utredarna Lars Stjernkvist och Annika Kronwall var att ta fram ett förslag till framtida organisation för gymnasieutbildningarna i de sex kommunerna. Kommunerna vill kunna erbjuda så många elever som möjligt plats på skolorna i området, där utbildningar anpassas efter både individens och arbetsmarknadens behov.

I och med att utredningen lämnas över till kommunerna, är det upp till varje kommun att fortsätta det lokala arbetet kring organisation och gymnasieutbildningar, som är anpassade till arbetsmarknaden och individens möjligheter till sysselsättning.

– Vi har fått ta del av en mycket intressant utredningsrapport om framtidens gymnasieskola och hur den ska organiseras och nu vidtar ett omfattande internt arbete för att se hur vi ska gå vidare, säger Erik Nygårds, barn- och utbilningsnämndens ordförande.

Nästa steg är att samordna det politiska arbetet mellan kommunerna, där ett eventuellt beslut om att bilda kommunalförbund blir en fråga för respektive kommuns kommunfullmäktige.

Idag finns ett samverkansavtal med Östergötlands kommuner och Tranås kommun. Kommunerna i västra Östergötland och Tranås har genom den gemensamma utredningen velat fördjupa samverkan i syfte är att skapa en effektiv organisation med hög kvalité.

– Vi är en gränslandskommun som traditionellt har haft ett stort utbyte med både södra Östergötland och Höglandet. Helst skulle vi vilja kunna fortsätta samverka åt båda hållen och vi håller det inte för osannolikt att det skulle kunna fortsätta vara så, men den analysen har vi bara precis påbörjat, säger Erik Nygårds.