Linnea Sund arbetar som miljöingenjör på VA-och avfallsavdelningen. Här på reningsverket i Tranås.

Linnea Sund arbetar som miljöingenjör på VA-och avfallsavdelningen.

Att spola rätt är lätt

Varje dag kommer det in mängder med skräp och miljögifter till vårt avloppsreningsverk. Miljöfarliga ämnen som spolas ner i toaletten och bidrar till att förorena våra sjöar och dricksvatten. Som privatperson finns det flera saker du kan göra för att bidra till att vi även i framtiden kan ha tillgång till rent vatten från sjön Sommen.

Idag står hushållen för en stor andel av utsläppen av miljögifter i vårt avloppsvatten. Allt fler av de produkter vi använder till vardags innehåller miljö- och hälsopåverkande kemikalier. Dessa finns till exempel i hygienprodukter, målarfärg, leksaker och kläder.

− Alla kemikalier är inte farliga, men några av dem kan lagras i kroppen eller påverka miljön negativt. En del läcker ut i luften, andra hamnar i avloppet och når så småningom reningsverket. Och alla dessa farliga ämnen kan idag inte brytas ner i reningsverket, berättar Linnea Sund, miljöingenjör på kommunens VA- och avfallsavdelning.

Vanliga fulspolningar

Förutom miljögifter är olika typer av skräp och fett ett problem vid reningsprocessen. Våtservetter, tops, bomullstussar och tamponger är några av de produkter som ”fulspolas”. Linnea Sund berättar att dessa produkter riskerar att sätta stopp i ledningar, förstöra utrustning och förorena våra sjöar och vattendrag.

− Om du inte redan har en papperskorg i badrummet – ställ dit en! Då blir det enkelt att göra rätt och slänga skräpet där det hör hemma. Detta gäller både dig som är ansluten till kommunalt avlopp och dig med enskilt avlopp. Slammet från enskilda avlopp behand­las nämligen vanligtvis på Tranås avloppsreningsverk.

Illustration som visar på de fem vanligaste sakerna som fulspolas: bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops.

Hjälp oss och miljön

Du som privatperson kan göra mycket för att bidra till ett rent vatten. Tranås avloppsreningsverk renar avloppsvatten från organiskt material, växtnäring och partiklar. Reningsverket är inte byggt för att rena bort miljö- och hälsoskadliga ämnen så som kemikalier, metaller och olja. Dessa farliga ämnen riskerar istället att följa med avloppsvattnet ut i Svartån och vidare till sjön Sommen.

− Ta hand om vårt vatten genom att spola rätt - bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toalet­ten, uppmanar Linnea Sund.

Några tips för ett renare avlopp

  • Släng skräp såsom våtservetter, tamponger och tops i soporna.
  • Häll inte ner fett i avloppet då det orsakar stopp. Samla upp ditt fett från matlagningen och lämna in det till Norraby återvinningscentral eller släng i matav­fallspåsen.
  • Tvätta bilen på en biltvätt för att undvika att farliga ämnen hamnar i naturen.
  • Använd bara miljövänliga disk-, tvätt- och rengö­ringsmedel.
  • Lämna överblivna läkemedel på apoteket, spola inte ner dem i avloppet.