Öppet sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden håller öppet sammanträde i stadshuset 29 november. Allmänheten är välkommen att närvara.

Nämnderna i Tranås har möjlighet att hålla ett för allmänheten öppet sammanträde per år. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att nämndens sammanträde 29 november ska vara ett öppet sammanträde. Mötet äger rum i stadshuset med start klockan 16:00.

Kallelse och handlingar finns tillgängliga här nedan eller att hämta på Tranås Direkt.

Kallelse kultur- och fritidsnämnden 2021-11-29 Pdf, 102 kB.

Vid frågor kontakta nämndsekreterare Carl-Johan Larsson, 0140-683 39, carl-johan.larsson@tranas.se.