Landshövdingen inviger biogasmacken

Landhövding Helena Jonsson inviger biogasmacken. Här tillsammans med Stefan Johansson från Svenska Bränslen.

Tranås första biogasmack i bruk

Från och med i dag är det möjligt att tanka biogas i Tranås i och med att den nya biogasmacken invigts.

Biogasmacken är en viktig satsning i arbetet med att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Behovet av fossilfritt bränsle är stort och en av fördelarna med biogas är att produktionen kan ske lokalt. I dagsläget kommer bränslet från matavfall i Jönköping, men förhoppningen är att i framtiden kunna få i gång produktion i Tranås, berättar Annsofie Sarenäs som arbetet under ett par års tid för att få till etableringen:

− Det är fantastiskt roligt att vi har fått den här anläggningen på plats. Det ligger helt rätt i tiden. Nu ställer vi om för att kommunens alla bilar succesivt ska kunna köras fossilfritt.

Småländska bränslen AB som driftar biogasmacken har förberett för att i framtiden även kunna erbjuda vätgas.

− Förbrukningen av bensin och diesel är idag enorm. Bara i Jönköpings län finns 218 000 person- och lastbilar som förbrukar runt 315 miljoner liter per år. För att klara av att ställa om till fosilfritt kommer det att krävas flera olika typer av bränslen, säger VD Stefan Hermansson.

Landshövding Helena Jonsson som invigde macken genom att för första gången tanka en biogaslastbil menar att satsningen i Tranås är viktig:

− Jönköpings län har höga ambitioner när det gäller att anpassa samhället till de klimatförändringar som sker och göra skillnad genom att minska våra utsläpp. Länsstyrelsens klimatråd har visionen att Jönköpings län ska bli ett klimatsmart pluseneriglän, vilket betyder att vi producerar mer el än vi förbrukar. Och då behövs sådana här initiativ.

Annsofie Sarenäs och Fredrik Skaghammar på bygg- och miljöförvaltningen

Annsofie Sarenäs och Fredrik Skaghammar på bygg- och miljöförvaltningen har arbetat med etableringen av biogasmack.

En sopbil tankas med biogas.