Pensionärsavtackning ställs in

Kommunledningen har idag beslutat att ställa in de planerade pensionärsavtackningarna som en åtgärd för att minska risken för smittspridning.

Samlingarna, som vanligtvis genomförs varje år för kommunanställda som nyligen gått i pension, var planerade till denna och nästa vecka.

Beslutet har tagits i samråd med regionens smittskydd och ligger i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer till åtgärder för att minska risken för smittspridning.

– Vi gör bedömningen att denna typ av samling inte är lämplig att genomföra utifrån nuvarande osäkra smittspridningsläge, säger kommundirektör Pär Thudeen.