Brandbil vid Höganloft

Räddningstjänsten i Tranås snabbt på plats

Räddningstjänsten i Tranås kommun har kortast responstid i Sverige, dvs den tid det tar från när 112 anropet ankommer till första resurs är på plats. Detta visar rapporten Öppna jämförelser 2021– trygghet och säkerhet, som SKR och MSB presenterar idag.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) publicerar varje år indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Rapporten visar att Tranås ligger i topp när det gäller hur snabbt räddningstjänsten är på plats- 5,7 minuter tar det. Mediantiden i Sverige ligger på 11,9 minuter.

– Det är väldigt glädjande och ger en stor trygghet för alla som bor och vistas i vår kommun. Det är oerhört betydelsefullt att snabbt få hjälp vid en nödsituation, säger räddningschef Henrik Nilsson.

Fakta

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm

Du hittar rapporten på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.