Kan du tänka dig att hjälpa till inom äldreomsorgen?

Vi söker nu frivilliga som kan tänka sig att arbeta eller hjälpa till inom äldreomsorgen. På grund av den stora smittspridningen i samhället har vi mycket hög sjukfrånvaro i våra kommunala verksamheter. Detta i kombination med bristen på vikarier gör att situationen är mycket ansträngd när det gäller bemanning.

Många medarbetare i verksamheten är sjuka själva eller behöver stanna hemma för att någon i familjen är sjuk. Detta, i kombination med stor brist på vikarier, gör att det saknas personal vid många arbetspass. Vi arbetar därför med att prioritera och i första hand låta den ordinarie, utbildade personalen utföra helt nödvändiga insatser inom hälso- och sjukvård och annan omsorg. För att stötta upp med övriga arbetsuppgifter går vi nu ut och ställer frågan till alla kommuninvånare om det finns någon som kan tänka sig att gå in och hjälpa till. Det kan handla om att utföra okvalificerade arbetsuppgifter inom hemtjänst och särskilt boende, till exempel promenad, hjälp vid måltider, lättare aktiviteter.

Vårdutbildning inte nödvändig

Det är naturligtvis extra bra om du har utbildning eller erfarenhet inom vårdarbete men det är inte alls nödvändigt. Du kanske är pensionär och känner att du vill göra en insats. Vi tar emot anmälningar från alla som känner att de kan och vill ställa upp i den besvärliga situation som råder.

Om du har vårderfarenhet och kanske vårdutbildning är du välkommen och arbeta hos oss och då med traditionella omvårdnadsarbetsuppgifter som undersköterska eller som legitimerad sjuksköterska. Du bestämmer själv tidsomfattningen av dina insatser.

Mer information och anmälan

För mer information och anmälan kontakta Christina Görling på telefon 0140-681 59 vardagar kl 9:00-11:00 och 13:00-14:00 eller mejla på christina.gorling@tranas.se