Röjningsarbete avslutat i Illernreservatet.

Nu är röjningsarbetet slutfört och elljusspåret är tänt igen.

Det går nu bra att vistas även utanför spåren i Illernreservatet men försiktighet ska iakttas!
Efter ett samarbete mellan SOL Tranås, Tranås Energi och Parkavdelningen fungerar nu även belysningen i elljusspåret i igen. Välkomna ut igen!