Två kvinnor som står framför en tegelvägg. 

Camilla Amredahl, upphandlings­samordnare på Tranås kommun, med LIA-student Jennie Heimdal, som gör praktik på upphandlings­avdelningen.

Praktik på upphandlings­avdelningen ska vara win-win för alla

Jennie Heimdal har en massa frågor hon vill ha svar på; Hur fungerar inköpsprocessen, hur kan man effektivisera arbetet med upphandling och hur ska avtalen utformas? Jennie går en yrkes­utbildning inom offentlig upphandling och gör nu sin praktik på Tranås kommuns upphandlingsenhet.

– Praktiken är så nyttig och viktig i utbildningen. Nu får jag verkligen chans att ta reda på hur arbetet med upphandling går till i praktiken på en kommun, berättar Jennie Heimdal.

Studenten är en tillgång för verksamheten

Upphandlingsenheten har arbetat fram en modell för att göra praktikperioden så givande så möjligt. För att få sin praktik fick Jennie Heimdal först skriva en ansökan och gå igenom en intervju.

– Vi har styrt upp processen för att kunna erbjuda en så bra praktikperiod som möjligt. Att ta emot en student ser vi som en tillgång och ett mervärde för upphandlingsenheten och kommunen, säger
upphandlings­­samordnare Camilla Amredahl.

Får arbeta ”på riktigt” och med egna projekt

Ambitionen är att studenter redan från första dagen ska få egna projekt att arbeta med. En sekretessförbindelse skrivs med studenten eftersom det råder absolut sekretess innan annonsering av upphandlingar.

– På detta sätt kan vi låta studenten vara med på riktigt i verksamheten och följa med i arbetet på enheten. Det är värdefullt för studenten att få verkliga uppgifter att arbeta med. Samtidigt får vi ny kunskap och helt nya infallsvinklar. En win-win för alla parter.

Viktigt att kommunen erbjuder praktik

Kommunen har ett ansvar att ta emot studenter för att ge dem möjlighet att prova på arbetslivet, menar Camilla Amredahl:
– Det krävs naturligtvis en del för att kunna erbjuda en bra praktikplats, men vi har hittat en bra modell där vi alla hjälps åt att handleda studenten. Det är viktigt att vi i offentlig sektor tar ett gemensamt ansvar för att säkerställa att kompetensen finns i framtiden och när vi behöver rekrytera.

Jennie Heimdal är glad att hon fått sin praktikplats och hoppas att fler organisationer ska välja att ta emot en student för att hjälpa dem få nyttig arbetslivserfarenhet. Nu ser hon fram emot att få hugga tag i olika projekt på avdelningen:
– Jag har erfarenhet av verksamhets­utveckling och näringslivsfrågor, så det ska bli spännande att få koppla mina tidigare erfarenheter till offentlig upphandling.