Två kvinnor - del ena utklädd till en brun ekorre med yvig svans och den andra till en ljusgrå igelkott med röd tröja och taggar på huvudet.

Förskollärarna Karin Eriksson och Petra Conradsson utklädda till sagofigurerna Snick och Snack.

Med språket i centrum

Det är ett engagerat gäng pedagoger, varav en utklädd till ekorre och en till igelkott, som vi möter på Tallbackens förskola. Sedan i somras arbetar förskolan med olika kreativa grepp för att förankra och levandegöra det svenska språket.

På Tallbackens förskola i Stoeryd finns många kulturer och upp mot ett femtontal språk representerade. Många av barnen får sin första kontakt med svenska språket när de börjar på förskolan och därför är språkinlärning en central del i pedagogernas arbete.

– Att behärska språket är så centralt. Det är nyckeln för att komma in i samhället, fungera socialt och senare lyckas i skolan, säger Maria Lundgren som arbetar med de yngre barnen.

Språket kan upplevas med alla sinnen

Här använder man sig av bildsnurror, språkburkar, kroppsspråk och tecken som ett komplement till det talade språket för att få alla att förstå och kunna uppleva språket med alla sinnen. Färger är ett centralt tema som används i samlingar, ramsor och sagor och som hemläxa, vilket har visat sig bli en viktig brobyggare till föräldrar.

– Vi skickar till exempel hem lappar där barnen får i uppgift att skriva namnet på en viss färg på sitt eget språk och på svenska. Det här har skapat nyfikenhet hos föräldrar som också vill lära sig, berättar Cecilia Petersson.

– Det är härligt att se stoltheten hos barnen när de kommer tillbaka till förskolan och får visa upp sitt språk, fyller Karin Eriksson i.

Alla olika språk är en tillgång menar pedagogerna. Att få ha sitt eget språk är en viktig del av identiteten och utifrån förskolans perspektiv ett sätt att visa på allas lika värde. Dessutom visar forskning att språkinlärningen förbättras när man har tillgång till sitt modersmål.

Sagor används som verktyg för språkutveckling

Språkprojektet, som fått namnet Vännerna i kungaskogen, utgår från läroplanens mål att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning och ska få möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt modersmål. Liksom övriga förskolor i kommunen arbetar man också med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som en metodik för att säkerställa att alla barn får en likvärdig utbildning i förskolan.

Under året jobbar man utifrån en saga. För de yngre är det Babblarna som gäller och för de äldre ekorren och igelkotten Snick och Snack.

– Det handlar mycket om upprepning och bearbetning. Vi djupdyker i berättelserna och använder dem i samtalen, leken och på många olika sätt i verksamheten som en del i språkutvecklingen, säger Sandra Cnattingius.

Fantasifulla lekmiljöer

Lokalerna är stora och luftiga och här har pedagogerna använt all sin kreativitet för att skapa olika miljöer för teater, sagoberättande och lek. Här finns olika typer av rekvisita så som handdockor, kojor och utklädningskläder som personalen själva sytt! Bland annat de dräkter som Karin Eriksson och Petra Conradsson har på sig. Det är svårt att låta bli att le när svansen och öronen viftar på pedagogerna. Man förstår att deras engagemang smittar av sig och säkert ger språkinlärningen en extra kick!

I rummet finns en pergolaliknande träställning med ljusslingor, kulörta lampor och en discokula. Det finns en myshörna med kuddar och madrass. På väggen ovanför sitter bilder på Babblarna. 

Lekmiljö på Tallbackens förskola.