En man sitter snett framför en laptop. På datorskärmen syns en annan man med hörlurar.

Björn Lindekrantz får handledning av Joakim Danielsson.

Studier som ger självkänsla och nya framtidsplaner

Vägen till arbetsmarknaden är naturligtvis individuell och kan se ut på många olika sätt, men gemensamt är ofta den egna drivkraften och viljan att förändra sin framtid. Ofta går den via studier.

Björn Lindekrantz och Alaa Alhalabi har båda fått nytt självförtroende och nya framtidsplaner genom studier på Vux Tranås. Björn hade jobbat flera år på ett industriföretag i Tranås och kände att han ville utvecklas, men utan gymnasiebetyg och med en självbild av att inte kunna plugga, var steget stort. Nu har han läst in samhällsprogrammet och fått revidera sin syn på sig själv rejält:

– Många kan nog känna igen sig i att ha en självbild att man inte kan eller duger. Jag var tvungen att revidera den bilden och börja om. Inse att jag har en potential som jag inte fått utlopp för tidigare och lära mig hur man gör.

För Björn har studierna mestadels skett på distans med handledning av lärare. Under resans gång har han insett att det lärarna gör verkar vara väldigt roligt.

– Jag insåg att jag vill göra det lärarna gör! Jag gillar språk, så till hösten hoppas jag kunna studera på lärarutbildningen i Örebro. Nu kan jag äntligen börja plugga på riktigt!

Svenska språket är nyckeln till arbetsmarknaden

Det största programmet på Vux Tranås är sfi, svenska för invandrare. I dagsläget har eleverna möjlighet att läsa svenska 15 timmar i veckan, vilket innebär en utmaning för att lära sig språket. Nu har skolan fått beviljat utökat sfi. Rebecka Karlström, som arbetar som rektor på skolan, berättar att satsningen bland annat kommer att ge möjlighet att fördjupa kunskapen om det svenska samhället.

– Jag tror mycket på att sätta språket i ett sammanhang. Att lära sig om samhället och arbetsmarknaden. Med fler timmar får vi möjlighet att lära ut språket på fler sätt, inte bara i klassrummet.

Rebecka använder uttrycket att skolan klär på sina elever med språket.

– Det finns jobb i Tranås och många av våra elever har värdefull kompetens från sina hemländer. Det gäller för oss att kunna ge dem språket för att de ska vara gångbara på arbetsmarknaden.

Ett bra exempel på detta är Alaa Alhalabi som är utbildad förskollärare från Syrien. Hon har läst sfi på Vux Tranås, men även passat på att plugga engelska. Nu satsar hon på att gå vidare med en socialpedagogutbildning på Sommenbygdens folkhögskola.

– Lärarna här på skolan har gett mig bra verktyg till kunskap, men sedan är det jag själv som måste se till att lära mig. Jag sätter upp mål för varje år och utvärderar varje kvartal om jag uppnått det jag vill.

Vux Tranås erbjuder utbildning för alla

Statistik från Arbetsförmedlingen visar på att det kommer att vara helt avgörande att ha en gymnasieexamen för att få jobb i framtiden.

På Vux Tranås finns möjlighet att läsa in grundläggande kurser i matte, svenska och engelska på grundskolenivå för att få gymnasiebehörighet. Man kan också läsa teoretiska ämnen på gymnasienivå samt yrkesprogram inom exempelvis industriteknik, restaurang och vård. Från och med i höst kommer Vux Tranås även kunna erbjuda kurser i pedagogik och psykologi på högskolenivå i samarbete med högskolan i Jönköping.

Att kunna erbjuda utbildning för alla, oavsett nivå, är en av skolans grundbultar.

– Vi behöver kunna fånga varje elev där hen befinner sig och göra dennes resa unik. Våra elever är alla så olika. Det är unga och gamla, med olika förkunskaper, förutsättningar och mål. Vissa behöver mycket stöd på plats, medan andra klarar av självstudier med regelbunden handledning, säger läraren Joakim Danielsson.

Anpassar utbildningarna efter både de studerandes livssituation och efterfrågan på arbetsmarknaden

Redan innan pandemin arbetade skolan mycket utifrån sin digitala lärplattform och var vana vid att anpassa undervisningen efter elevernas situation.

– För oss gäller det att vara flexibla i tid och rum. Att kunna erbjuda utbildning för den som samtidigt jobbar eller som har barn och därmed har vissa tider att passa, möjliggöra individuell studietakt, men också att anpassa utbudet efter det som efterfrågas. Både vad gäller nivå och inriktning och till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger läraren Samuel Hansson och får medhåll från sin kollega Linda Creutz:

– Vi har verkligen ett brett utbud av kurser och för den som vill finns det många olika sätt att komplettera sina kunskaper.

Rebecka Karlström, rektor, med Joakim Danielsson och Samuel Hansson som är lärare på Vux Tranås.

Kontakt

Vill du veta mer om vuxenutbildning i Tranås?

Vux Tranås

E-post: vux@tranas.se
Telefon: 0140-684 69

Telefontid
Måndag–fredag: 08.00–12.00

Adress
Trehörnavägen 2
573 41 Tranås