VA arbete i form av ledningsinventering

Under vecka 11- 22 kommer Svapipe AB på uppdrag av Tranås kommun att kontrollera och inventera ledningar i områdena Hagadal, Ängaryd och Hubbarp.

De ledningar som inventeras är dagvatten och spillvattenanslutningar till kommunens ledningsnät. Syftet med denna inventering är att se belastningen av tillskottsvatten vid större nederbörd vilket kan skapa en onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämmningar.

För att på snabbaste sätt undersöka anslutningarna använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör och brunnar. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök. Skulle rök tränga in i fastigheten är det bara att vädra ut den.

Berörda fastigheter är informerade.