Allvarlig incident i resursgruppen

En allvarlig incident med polisinsats har inträffat idag på morgonen i resursgruppen.

En allvarlig incident med polisinsats har inträffat i resursgruppen åk 4-6, som ligger i Parkhallsområdet. Verksamheten är tillfälligt stängd och personal och elever tas om hand.
Polisinsatsen är avslutad.