Information om planerade skogliga skötselåtgärder

Till följd av stormarna som varit under vintern har det fallit mycket träd i Tranås kommuns skogar. Kommunen planerar tillsammans med Skogssällskapet att hugga och köra ut en stor del av dessa vindfällen inom kort.

Åtgärden sker för att:

  • undvika personskador då vindfällen potentiellt kan vara farligt att vistas vid,
  • minska risken för att vindfällena blir yngelhärdar till skadliga insekter som kan påverka den stående skogen negativt,
  • ta tillvara virkesvärdet som finns i den fallna skogen.

Under arbetets gång ber vi dig att vara försiktig när du rör dig i området där maskinerna är verksamma. Undvik att passera allt för nära en maskin som är i gång och vistas inte heller ovanpå virkestravarna.

Arbetet kommer pågå under ett par veckor och utföras i enlighet med de åtagande som kommunen har som en miljöcertifierad skogsägare (FSC och PEFC). Läs mer om miljöcertifieringen på Skogssällskapets hemsida/kunskapsbanken.

Om du har frågor är du välkommen att ringa ansvarig skoglig förvaltare Robert Karlsson på telefon 0521-57 60 66.