Kommunfullmäktige sammanträder

Måndag 28 mars kl. 18.30 i Tranås stadshus

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Tema: Trygghet – Föredragande från Linköpings kommun
  • Koldioxidbudget
  • Fördelning av 2021 års resultat samt revidering av budget 2022
  • Finansrapport per 2021-12-31
  • Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.