Starkt resultat för 2021

Tranås kommuns årsredovisning för 2021 har nu tagits av kommunfullmäktige. Kommunen uppvisar ett starkt resultat för det gångna året med ett överskott på 45,5 miljoner kronor.

– Det goda resultatet beror bland annat på minskade kostnader i vissa verksamheter på grund av pandemin samt att skatteintäkterna blev högre än vad vi prognostiserat. Staten har också tillskjutit extra bidrag, såsom ersättning för sjuklönekostnader, säger ekonomichef Malin Wolf.

Av de kommunala bolagen uppvisar Tranås Energi ett resultat som är bättre än budget. De höga elpriserna och en kall vinter har bidragit till ett positivt resultat.

– Att kommunens verksamhet är i balans gör oss mindre sårbara och mindre beroende av beslut som fattas på regional och nationell nivå. Det är viktigt att vi som kommun har ett överskott i vår egen verksamhet och säkerställer att skatteintäkter och avgifter på lång sikt ger ett ekonomiskt handlingsutrymme, säger Mats Holmstedt, kommunstyrelsens ordförande.

Läs hela årsredovisningen eller bokslut i korthet som är en lättillgänglig sammanfattning av årsredovisningen.