Hemberedskap — att vara förberedd för kris

Vad gör du om ett långvarigt strömavbrott inträffar? Klarar du att ordna med värme, vatten och mat? Vid en allvarlig störning i samhället måste du ha beredskap för att klara dig själv i upp till en vecka.

Kriser kan orsakas av många olika saker såsom stormar, skogsbränder, översvämningar, it-attacker eller militära angrepp. Vårt samhälle är sårbart och mycket beroende av el. Det tar inte så lång tid innan vardagen blir rätt besvärlig utan el. Det blir svårt att laga mat, använda mobil och internet, duscha och gå på toaletten. Det går inte att tanka och bankomaten fungerar inte.

– Vid en kris måste samhällets resurser först gå till de som behöver dem mest. Kommunen ansvarar för att samhällsviktiga funktioner såsom skola, äldreomsorg, räddningstjänst och vattenförsörjning fungerar även vid en kris. Men vi som bor i kommunen har också ansvar för vår egen och våra anhörigas säkerhet, säger Jenny Qvitslund, kommunens säkerhetssamordnare.

Vad innebär det att ha en egen hemberedskap?

Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Viktigast är att ha vatten, mat och värme och kunna ta emot information från myndigheterna, menar Jenny Qvitslund.

– När det inträffar en kris kan det ta flera dagar innan samhällets service fungerar normalt igen. Har man packat en egen krislåda kan samhällets resurser först gå till de som mest behöver dem, såsom äldre och sjuka.

Bra att ha i en krislåda

  • Vattendunkar.
  • Mat med lång hållbarhet och högt näringsinnehåll.
  • Campingkök med bränsle.
  • Ficklampa och extra batterier.
  • Stearinljus och tändstickor.
  • Varma kläder, filtar och sovsäckar.
  • Radio med batteri.
  • Husapotek.
  • Kontanter.

Tips! Hämta ett exemplar av broschyren Om krisen eller kriget kommer på servicekontoret Tranås direkt.

Viktiga telefonnummer och webbplatser

SOS Alarm

Vid nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.
Telefon: 112

Sjukvårdsrådgivning

Telefon: 1177

Sveriges nationella informationsnummer

För att få eller lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser.
Telefon: 113 13

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Lär dig mer om hur du förbereder dig för en kris på msb.se Länk till annan webbplats.