Sant eller falskt? — att vara källkritisk

Källkritik handlar om att värdera den information du tar del av. Vem säger detta och varför? Att vara källkritisk är svårt, men du kan öva upp din förmåga och förståelse för att vissa källor är mer trovärdiga än andra.

Vi översköljs varje dag av information. Det allra mesta som vi vet, eller tror oss veta, kommer till oss indirekt via tidningar, sociala medier, tv, radio och reklam. Ofta gör vi det enkelt för oss när vi hör, läser eller ser något. Vi tror gärna på det som våra sinnen uppfattar.

Stämmer informationen?

Berättelser och bilder vi får till oss via nyhets­rapportering och sociala medier kan vara övertygande och spännande. Men som betraktare bör vi fundera på om det vi uppfattar är korrekt eller inte.

Kan du lita på källan?

Det är viktigt att kontrollera om källan är tillförlitlig och vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Informationen kan innehålla felaktigheter, missförstånd eller medvetna lögner.

Källkritik är extra viktigt vid kriser

Att förhålla sig kritisk till de uppgifter som framförs är särskilt viktigt vid kriser. Om den information som förmedlas bygger på felaktiga källor kan krisen fördjupas och vårt förtroende för ansvariga minska. Nedan är några saker att tänka på när du övar ditt källkritiska sinne.

Källkritik — några saker att tänka på

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet. Verkar informationen vara för bra för att vara sann så är den oftast det.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt, för att undvika att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande åsikt.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB