Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 13 juni kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Tranås stadshus. Under sammanträdet kommer till exempel förslag till ny översiktsplan och program för inriktning tillväxt att behandlas. Du kan följa mötet på plats i stadshuset, via webb-tv eller via Tranås närradio.

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Uppmärksamhetsuppvaktning
  • Förslag till ny översiktsplan
  • Program för inriktning tillväxt
  • Parkeringsstrategi och parkeringsnorm
  • Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.