Bild på en cyklande man och flicka med uppmaningen att delta i Cyklistvelometern 2022. 

Tyck till om cyklingen i Tranås

Cyklistvelometern vänder sig till alla som cyklar – oavsett om du gör det varje dag, året om eller bara ibland. Tyck till om cyklingen i Tranås. Enkäten är öppen till 31 augusti. Tack för att du deltar!

Länk till enkäten: https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/  Länk till annan webbplats.

Om Cyklistvelometern
Cyklistvelometern är en nationell nöjdhetsundersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Undersökningen baseras på en enkät där alla cyklister i Sverige kan tycka till om cykelförutsättningarna i sin kommun. I år genomförs Cyklistvelometern för tredje gången.

Cykling i Tranås

Det ska vara enkelt och säkert att ta sig fram på cykel i Tranås med omnejd. Målet är att fler ska välja cykeln som färdmedel. Redan idag finns goda cykelmöjligheter i Tranås tätort och för varje år utökas cykelvägnätet med fler cykelvägar. Nyfiken på att veta mer? Samlad info om cykelmöjligheterna i Tranås kommun hittar du här:

Cykling och cykelvägar