Gemensam start för idrottslärarna

Under tisdagen hade idrottslärarna i Tranås kommun en gemensam uppstart för terminen – något de hoppas på kunna fortsätta med framöver.

För att gemensamt ladda upp för det nya läsåret anordnade idrottslärarna i Tranås kommun en gemensam träff under tisdagen. På schemat stod bland annat DISC-gold i Östanåparken, gemensamt fika och diskussioner om hur utvecklingen av idrottsämnet kan se ut i kommunen.

Gemensamma träffar mellan hela kommunens idrottslärare ska förhoppningsvis bli ett återkommande inslag flera gånger per termin, för att stärka samarbetet och sträva mot en gemensam utveckling framöver. Förhoppningen är att hinna med 2-3 träffar per termin.