Tranås kommun trea i Kommunvelometern 2022

Tranås kommun hamnar på tredje plats bland landets småkommuner* i årets upplaga av Kommunvelometern - Cykelfrämjandets årliga jämförelse av kommuners cykelfrämjande insatser. Ökade investeringar och åtgärder inom infrastruktur - med nya cykelbanor, bättre cykelförutsättningar runt skolor och fler cykelparkeringar har bidragit till det goda resultatet. 

För att nå målet om att fördubbla antalet cykelresor till 2025 rekommenderas Tranås kommun att fortsätta satsningen på mer och förbättrad cykelinfrastruktur. Även ökad information och fler påverkanssatsningar gentemot medborgare och samhälle (s.k. mjuka åtgärder) torde kunna locka fler att ta cykeln.

Läs rapporten för Tranås kommun på Cykelfrämjandets hemsida. Länk till annan webbplats.

Cyklistvelometern
Som komplement till Kommunvelometern undersöker Cykelfrämjandet även cyklisternas perspektiv i den nationella nöjdhetsundersökningen Cyklistvelometern. Än finns chans att tycka till om cyklingen i Tranås kommun. Enkäten stänger 31 augusti.

Länk till Cyklistvelometern 2022. Länk till annan webbplats.

* Kommuner med färre än 50 000 invånare.