Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Med höga elpriser och risk för effektbrist kommande vinter, kan vi tillsammans göra åtgärder för att spara el. Här hittar du information om kommunens åtgärder, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Varför ska vi spara el?

Energikrisen i Europa och kriget i Ukraina har medfört konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi som mest behöver det. För att förbättra situationen behöver vi tillsammans hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Vi minskar risken för elbrist i vinter

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Vi visar solidaritet

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Alla kommunala verksamheter ser över sin elanvändning och gör vad de kan för att minska den.

Kontakt:

Annsofie Sarenäs, miljöstrateg Tranås kommun, annsofie.sarenas@tranas.se

Mer information på Energimyndighetens webbplats:

Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Tranåsbostäders sida med energispartips:

Du kan också! Se smarta energispartips. - Tranåsbostäder (tranasbostader.se) Länk till annan webbplats.