Peter Rung föreläste om normer, omtanke och hänsyn

Omtanke, hänsyn och omsorg i såväl omklädningsrummet som i skolmiljön var i fokus när Peter Rung besökte Holavedsgymnasiet under tisdagseftermiddagen – där publiken bestod av elever från högstadiet samt gymnasiet.

Peter Rung är utbildare inom våldsprevention och en av initiativtagarna till Huskurage. Han har under de senaste 17 åren arbetat aktivt med våldsprevention inom omsorg och skola. I sin yrkesverksamhet har han bland annat implementerat metoden MVP, Mentors in Violence Prevention, i flertalet skolor och utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden.

Under tisdagseftermiddagen fick elever från årskurs åtta på Junkaremålsskolan och Ängarydsskolan tillsammans med elever från årskurs två på Holavedsgymnasiet lyssna till Peters föreläsning som förmedlar kunskap, utmanar normer och ger er möjlighet att förändra och förbättra brottsförebyggande arbete.

Föreläsningen kommer in på normskapande och normbrytande arbete med fokus på hur vi fyller våra rum med mer omtanke, hänsyn och omsorg. Med hjälp av såväl humor som allvarliga inslag fångade Peter elevernas intresse och förklarade sammanhangen mellan vårt beteende och andras beteende – samtidigt som han hela tiden var ödmjuk till att alla kan göra misstag, men att det då är till stor hjälp om någon finns vid ens sida och säger till när man går över gränsen.

Stort tack till Peter Rung för en spännande och givande föreläsning!