Festlig stämning när första spadtaget togs

Elever, personal, byggnadsarbetare, politiker samt representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen och Tranåsbostäder fanns alla på plats vid Junkaremålsskolan under fredagsförmiddagen – där ett symboliskt första spadtag skulle tas för den nya byggnaden på skolan.

På plats bjöds alla skolans nuvarande elever på dels informerande tal från bland annat Erik Nygårds, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, och Magnus Nilsson, VD Tranåsbostäder. Därefter var det dags för det första spadtaget att genomföras – där elever från ÅK F-6 och grundsärskolan deltog med varsin spade.

I och med den första spadtaget under fredagen inleds byggnationen av den nya skolan. Färdigställandet är beräknat till sommaren 2024 och inflyttning beräknas ske till skolstart en i augusti 2024.

– Vi ser fram mot en ny modern skola för eleverna på Junkaremålsskolan F-6 och en sammanhållen grundsärskola med lokaler anpassade för målgruppen, säger Margit Johansson, projektledare Barn- och utbildningsförvaltningen.

Byggnaden kommer inrymma lokaler för sammanlagt 392 elever i årskurs F-6 samt grundsärskola, med funktioner för bland annat klassrum, grupprum, rörelserum, bibliotek och personalrum. Utöver detta kommer en ny skolgård med lekutrustning som inbjuder till rast- & rörelseaktivitet för eleverna att tillskapas inom området.

Se skisser på den nya skolbyggnaden på Junkaremålsskolan nedan.

Skiss över Junkaremålsskolans nya byggnad, som ska stå klar till höstterminen 2024.

Skiss över den nya skolbyggnaden på Junkaremålsskolan samt den nya skolgården.

Skiss över Junkaremålsskolans nya byggnad, med huvudentrén i fokus.

Skiss över den nya skolbyggnadens huvudentré.