Ökad takt för energieffektivare gatljus

Nu ökar Tranås Energi tillsammans med Tranås kommun takten gällande energieffektivisering av gatljusen. Fler armaturer ska få LED-lampor och projekt för smart belysning ska genomföras.

Gatljuset i Tranås ägs och sköts av Tranås Energi på uppdrag av Tranås kommun. Sammanlagt finns ca 6000 belysningspunkter som lyser upp centrala Tranås, Gripenberg, Linderås, Säby, Kvarnarp, Adelöv, Duvebo, Sommen och Tenbäcken till säkra platser.

Idag består ca 30 % av belysningspunkterna av LED, då Tranås Energi sedan över 10 år använder denna typ i alla armaturer som byts ut eller nyinstalleras. Från och med nästa år påskyndar man övergången genom att påbörja byte till LED även i äldre armaturer som är i bra skick.

Målsättningen är att byta ut 600 lampor under 2023. Varje lampa som byts mer än halverar elförbrukningen för respektive belysningspunkt, exempelvis byts högtrycksnatriumlampor med effekt på 50 watt mot LED-lampor på endast 17 watt.

– Förutom betydande energibesparing får vi också trevligare belysning där färgen gör att den upplevs ljusare, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

I de fall där stolpe, kanalisation och armatur behöver bytas ut installeras armaturer med smart belysning, vilket gör det möjligt att sänka belysningsstyrkan under delar av dygnet. Från dessa armaturer får Tranås Energi dessutom direkt information om lampor som inte fungerar.

Smart belysning sparar energi utan att spara på säkerheten
Parallellt med övergången till LED kommer ytterligare två projekt att genomföras under nästa år. Man har redan nu påbörjat ett pilotprojekt på Hjälmarydsvägen, där belysningsstyrkan kan styras i realtid, och vid den planerade ombyggnationen av långtidsparkeringen vid Västra vägen kommer man att installera nya armaturer med rörelsesensorer. Syftet är att endast belysa ytan maximalt när det är personer som rör sig på ytan.

– Genom att kombinera smarta styrsystems- och kommunikationskomponenter kan vi styra den offentliga belysningen för att spara energikostnader utan att Tranås ska upplevas som otryggt nattetid, säger Patrik Karlsson, samhällsbyggandschef på Tranås kommun.