Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 16 januari kl. 18:30 i stadshuset.

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Förvärv av Kungsbacken 3:6 och Röhälla 5:29
  • Svar på medborgarförslag om bandyhall
  • Antagande av attestförteckningar för 2023
  • Revidering av firmatecknare i Tranås kommun
  • Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.