Koll på el inför vintern

Just nu händer det mycket på elmarknaden, nästan från en dag till en annan kan förutsättningarna för elpriser m.m. se olika ut. Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna Tranås Energi får just nu, på tranasenergi.se uppdateras information löpande när läget förändras.

Hur blir elpriset i vinter?

Hur elpriset ska utvecklas är den stora frågan alla ställer sig, och tyvärr är det ingen som vet. Nivån på det rörliga priset avgörs till stor del av hur kallt det blir i vinter, då kyla för med sig en större efterfrågan på el. Vi får vänta och se helt enkelt.

Ska man byta till rörligt timpris?
Intresset för avtal med rörligt timpris, där priset per kWh varierar från timme till timme, har ökat kraftigt i samband med hur media skrivit om elavtal under hösten. Det är denna avtalstyp du måste ha om du vill anpassa din elanvändning efter när priserna är som billigast på elmarknaden.
Den som kan styra den större delen av sin elanvändning, till exempel laddning av elbil, till de dagar och tider då elen är billig kan tjäna på att ha rörligt timpris. Då krävs det också en del engagemang och att man själv håller koll på aktuella elpriser.
För den som behöver använda den mesta av sin el under de tidpunkter då ”alla andra” också vill göra det (och priset därför oftast är som högst) eller inte har möjlighet att styra så stor del av sin elanvändning är rörligt timpris inte det bästa avtalet, då riskerar det faktiskt att bli dyrare än ett elavtal med vanligt rörligt pris. Därför är det viktigt att sätta sig in i sin förbrukning innan man byter till timpris.

Finns det risk för effektbrist?
Svenska Kraftnät säger att risken för strömavbrott på grund av effekt-brist är ”reell”. Dock har svenskarna både i september och oktober minskat sin elförbrukning jämfört med samma månader föregående år och om trenden håller i sig minskar risken för avbrott betydligt.

Hur funkar det nya elstödet?
Det som ligger till grund för det nya elstödet är hur mycket el som förbrukades i ditt hem eller din fastighet under oktober 2021 – september 2022. För varje förbrukad kilowattimme får du 50 öre i stöd och det spelar ingen roll vilken typ av elavtal du har eller vad du har betalat för elpris.
Elstöd har redan betalats ut vid två tillfällen i år och då var det elnätsbolagen som fick detta uppdrag. Den här gången ska utbetalningen skötas av Försäkringskassan och när pengarna kommer att betalas ut är i skrivande stund inte beslutat.

Läs mer på Tranås Energis webbplats. Länk till annan webbplats.