Hans-Peter Lindlöf, VD AnVa Rostfritt & Smide i samtal med Elin Hedblad och en medarbetare på företaget.

Förbättrad matchning på arbetsmarknaden

På dagens arbetsmarknad behöver matchningen mellan ledig arbetskraft och behovet hos arbetsgivare förbättras. Goda exempel på hur detta kan ske hittar vi här i Tranås med den kantpressutbildning som nu är igång.

Bakgrunden till utbildningen hittar vi i ett uppstått behov av kantpressare hos ett Tranåsföretag som kom med frågan till Tranås United. Inom kort identifierades sammanlagt tre företag med liknande behov. Kontakt togs med Tranås kommun och Elin Hedblad som jobbar med arbetsmarknadsfrågor samt Arbetsförmedlingen, vidare till en matchning av en utbildningsaktör. Förutsättningarna fanns nu på plats för att starta en utbildning av kantpressare — skräddarsydd utifrån företagens behov.
– Det här är ett bra exempel på hur en aktivitet kan leda till en förbättrad matchning på arbetsmarknaden, berättar Elin Hedblad verksamhetsutvecklare på HR- och arbetsmarknadsförvaltningen. När vi fick höra om behovet tipsade vi om möjligheten till en skräddarsydd arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen.
Förhoppningen är att de arbetssökande som går utbildningen ska bli klara kantpressade på några månader för att sedan kunna få en anställning. Företagen Stoeryd, AnVa Rostfritt & Smide och Tranås Rostfria är de tre företagen som varit med i upplägget.
– Redan vid den inledande speeddejtingen såg vi direkt en möjlig lösning på ett av våra behov av kantpressare. Med eleven som nu har sin praktik här hos oss hittade vi rätt direkt och hoppas också att det kan bli en permanent lösning även efter praktiken. Vi är mycket nöjda, berättar Hans-Peter Lindlöf, VD AnVa Rostfritt & Smide.

” Förhoppningen är att de som går utbildningen ska bli klara kantpressade på några månader”

För personerna som får denna möjlighet kan det innebära en snabb väg in på arbetsmarknaden. En av eleverna som nu är ute på praktik på ett företag beskriver det så här:
– Jag kände direkt att jag skulle trivas med den här praktikplatsen. Arbetsplatsen är lagom stor, man lär känna alla och lär sig snabbt komma in i arbetsuppgifterna. Det känns bra att få komma ut och använda det vi lär oss på utbildningen på plats, här blir det konkret på ett annat sätt.
Hos Stoeryd börjar första kantpressarpraktikanten vecka 49. Hanna Bergkvist, HR-ansvarig berättar mer:

– Vi hittade vår matchning dels genom speeddejtingen och dels genom den prova-på-dag som anordnades. Där kunde vi tydligt se vilka som hade ett intresse för yrket och som skulle kunna få en pratikplats här hos oss. Vi ser också att en praktikplats som den här kan leda till utveckling inom fler områden, inte bara just kantpress.

Bosse Doverhag, Elin Hedblad och Veronica Bergström jobbar för att få personer utanför arbetsmarknaden att komma vidare till jobb eller studier.

Arbetet inom HR- och arbetsmarknadsförvaltningen

Inom HR- och arbetsmarknadsförvaltningen bedrivs ett arbete där man försöker att samarbeta med näringslivet och inventera vilken kompetens som behövs. Elin Hedblad, Bosse Doverhag och Veronica Bergström har ett kontaktnät hos arbetsgivare i Tranås för att tillsammans med arbetsgivare kunna hitta vägar som gör att personer som står utanför arbetsmarknaden ska bli en del i lösningen av det kompetens-behov som finns hos arbetsgivare i Tranås idag. Elin Hedblad och Bosse Doverhag beskriver att en grundbult i deras arbete med att förbättra matchningen på arbetsmarknaden är att hela tiden hålla sig à jour med det aktuella kompetensbehovet. Det gör de bland annat genom företagsbesök men också genom den kompetensbehovsenkät som de genomför tillsammans med Tranås United.
Inom HR-och arbetsmarknadsförvaltningen finns även VUX Tranås med bland annat yrkesutbildningar och SFI.
– Att ha VUX Tranås i vår förvaltning är en möjliggörare då utbildning och svenskakunskaper är en central eller till och med ibland en avgörande del i arbetet med matchningen på arbetsmarknaden, berättar Elin Hedblad.
Elin Hedblad, Bosse Doverhag och Veronica Bergström berättar om hur de på olika sätt förbereder de per-soner som finns i deras verksamhet för att komma vidare till jobb eller studier. Veronica tillägger:
– Men ibland så kan vi inte riktigt ”komma ända fram” och behöver då hitta lösningar tillsammans med arbetsgivare. Ibland kan det vara att man behöver komma ut på en reell arbetsplats eller för att kunna ta det sista steget som krävs för en anställning eller att söka en utbildning. Det kan handla om studiebesök eller praktik eller någon anställning med stöd, berättar Veronica.

”Det är många personer med funktionsvariationer i Tranås som har fått hjälp till en anställning.”

Bosse Doverhag berättar om hans arbete som SE-coach och hur han har fått se personer växa successivt på en arbetsplats genom ett nära stöd av honom. 

– Det är många personer med psykisk ohälsa i Tranås som jag har fått hjälpa till en anställning. Att få vara med under en resa från att en person inte klarat av att ha sociala kontakter till att idag kunna arbeta tvåskift och vara självförsörjande – det gör att jag har Tranås bästa jobb, berättar Bosse.
Produktionscheferna Carl Ohlsson och Egil Johannsson på Euroform har ett gott samarbete med Bosse. Egil beskriver samarbetet så här: 

– Det har fungerat jättebra med dialogen med Bo Doverhag och vi har vaskat fram guldkorn tillsammans. Det är riktigt kul! Det blir en bra lösning för oss som företag och för individen. Ofta blir det väldigt trogna medarbetare som stannar länge.
Elin berättar om hur deras verksamhet inrymmer flera olika målgrupper och där det kan vara alltifrån unga som hoppat av gymnasiet, nyanlända personer till personer med funktionsvariationer.
– Det är ett brett arbete som vi har inom HR- och arbetsmarknadsförvaltningen – men det är också det som gör det så spännande och dynamiskt!
Birger Boström, näringslivschef Tranås United avslutar med att berätta:
– Det är viktigt i en liten stad som Tranås att vi har ett tajt samarbete med näringslivet och de aktörer som jobbar med matchning på arbetsmarknaden så att vi kan bidra till företagens avgörande kompetensförsörjning.

Läs mer om breddad rekrytering