Pär-Anders Davidsson - VD Tranås United, Gustav Liljenström - förvaltningschef HR- och Arbetsmarknadsförvaltningen, Mats Holmstedt - kommunstyrelsens ordförande, Pär Thudeen - kommundirektör.

Pär-Anders Davidsson - VD Tranås United, Gustav Liljenström - förvaltningschef HR- och Arbetsmarknadsförvaltningen, Mats Holmstedt - kommunstyrelsens ordförande, Pär Thudeen - kommundirektör.

Minskad arbetslöshet genom nya arbetssätt och ökad samverkan med näringslivet

Andelen långtidsarbetslösa har inte varit så här låg i Tranås kommun på över tio år. Satsningarna på ny organisation, nya arbetssätt och ökad samverkan med näringslivet visar sig ha tydligt positiva effekter på Tranås arbetsmarknad. Arbetslösheten i Tranås kommun ligger nu på 6,2 procent jämfört med rikssnittet på 6,6 procent.

2020 genomfördes en omorganisation inom Tranås kommun då man bildade HR och Arbetsmarknadsförvaltningen där verksamheterna Stöd och försörjning, VUX Tranås, Integrationsenheten och HR numera ingår i samma förvaltning.

Under ledning av förvaltningschef Gustav Liljenström har den nya organisationen och de nya arbetssätten nu satt sig och ger resultat:

– Med våra nya arbetssätt och hur vi nu är organiserade blir det lättare för oss att hjälpa människor i Tranås till rätt typ av stöd. Så har det inte riktigt varit tidigare, där det i vissa fall kanske har blivit en lång och onödig omväg innan man har hittat in på arbetsmarknaden. När vi nu har VUX Tranås med bland annat yrkesutbildningar och SFI inom samma förvaltning underlättar vi ytterligare för utbildning och svenskakunskaper som kan vara en direkt avgörande del i arbetet med matchningen på arbetsmarknaden, säger Gustav Liljenström.

Tillsammans med näringslivet i Tranås har man också funnit nya samverkansformer som resulterar i snabbare matchningar. Kompetensförsörjningen hos företagen blir en avgörande faktor, där medarbetare på HR- och arbetsmarknaden tillsammans med representanter från Tranås United har ett brett kontaktnät hos arbetsgivare i Tranås. Tillsammans med arbetsgivare hittar man vägar som gör att personer som står utanför arbetsmarknaden blir en del i lösningen av det kompetensbehov som finns hos arbetsgivare i Tranås idag.

– Tranås United och HR- och arbetsmarknadsförvaltningen genomför tillsammans en kompetensbehovsenkät ut mot företagen för att skapa oss en tydlig bild av vad som efterfrågas, både på kort och på lång sikt. Vi ser det som avgörande att vi har ett nära samarbete mellan näringslivet och de aktörer som jobbar med matchning på arbetsmarknaden för att kunna bidra till företagens kompetensförsörjning, säger Pär-Anders Davidsson, VD Tranås United.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Holmstedt framhåller samverkan och långsiktighet som framgångsfaktorer:

– Inget händer av en slump, för att nå de framgångarna vi nu ser krävs en långsiktighet i kommunens planering och organisering. En långsiktighet vi har haft med oss både i införandet av de nya arbetssätten och i insatserna för att ge människor rätt stöd. Genom den ökade samverkan mellan samhällsaktörer och näringsliv hittar vi också hållbara och effektiva lösningar som alla vinner på - kommunen, företagen och den enskilde individen.