Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 27 mars kl. 18:30 i stadshuset.

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Information om kommunens klimatarbete
  • Fördelning av 2022 års resultat samt revidering av budget 2023
  • Granelundskolan – från projekt till byggstart
  • Finansrapport per 2022-12-31
  • Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.